Skip to the content

SKOLEKONKURRANSE: Rent havmiljø!

 

Delta – og du kan vinne penger til klassen din!

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til å delta i vår nye videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere. Konkurransen dedikeres temaet «rent havmiljø».

Hva skal til for å få et rent havmiljø?
Vi ønsker oss videosnutter i en av disse kategoriene:
1. Tiltak du/klassen står bak.
2. Vise og forklare tiltak andre gjennomfører i ditt nærmiljø.
3. Åpen klasse: Forklar hva du mener må til!

Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som svarer på hva du mener skal til for å få et rent havmiljø. 

Videoen kan vise ditt personlige forhold til rent hav, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser.

Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans til engasjement.

 

Om Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er et av landets seks fiskesalgslag som i medhold av fiskesalslagsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av villfanget fisk i Norge. I tillegg omsetter vi også fisk som fanges av utenlandske fiskere. 

Råfisklaget driver en velfungerende og moderne markedsplass for bærekraftig villfanget norsk sjømat. De viktigste artene er torsk, sei, hyse og reker. Råfisklaget sørger for effektiv omsetning av fangstene og garanterer fiskerne oppgjør. Gjennom sporing og ressurskontroll sikres trygg mat og god forvaltning av havets ressurser. 

Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Råfisklaget tar alvorlig. Et rent havmiljø er derfor et naturlig område for oss å engasjere oss i.

 

Om konkurransen

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. En viktig faktor i markedsføringen av sjømat fra Norge er at den har opphav fra det kalde rene havet i nord. Da er det viktig at miljøet rundt fiskerihavnene og sjømatprodusentene gjenspeiler dette.

Det er anslått at rundt åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Den økende mengden plast i havet er et av verdens største miljøproblemer. Plast i havet truer bestander av fisk, sjøpattedyr og sjøfugl over hele verden, og dermed også vår fremtid.

Opprydding alene vil ikke løse dette miljøproblemet, men det er et viktig tiltak som er med på å forebygge. Med konkurransen ønsker vi å bevisstgjøre folk og bidra til en holdningsendring. I tillegg tror vi at dette kan være en fin mulighet for elevene til å rette fokus mot tiltak som gjøres eller kan gjøres for å bidra til et rent havmiljø og sikre en bærekraftig fremtid.

Konkurransebidragene skal inneholde:

 • Videosnutter! Alle bidragene må leveres på video (maks 2 min).
 • Informasjon om hva premien eventuelt skal brukes til.

 

Deltakelse

 • Elever ved ungdom- og videregående skoler i Norges Råfisklags distrikt med tillatelse av foreldre/foresatte.
 • Juryen står fritt til å velge inntil fire vinnere. 
 • Man deltar ved å laste opp sitt bidrag på konkurransesiden her.
 • Ved å levere bidrag aksepterer man samtidig konkurransereglene.

 

Konkurranseperiode

Konkurranseperioden er fra 1. januar til 28. april 2019.

 

Premiering

 • Juryen står fritt til å velge ut inntil 4 vinnere. 
 • Premien går til skoleklassen, ikke privatpersoner.
 • Vinner(-ne) må være bosatt i Norge.
 • Samlet er premiepotten på inntil 20.000 kroner.

 

Rettigheter

Ved å sende inn ditt/deres bidrag til konkurransen aksepterer du/dere at:

 • Norges Råfisklag står fritt til å offentliggjøre alle bidrag som sendes inn.
 • Norges Råfisklag overtar alle rettigheter til innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag kan fritt benytte alle innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag forbeholder seg retten til å fjerne upassende eller krenkende bidrag fra konkurransen uten forvarsel.

 

HUSK GODE NETTVETTREGLER:

 • Ikke film venner eller andre uten tillatelse.
 • Informer om at filmen kan benyttes og publiseres av Norges Råfisklag i forbindelse med konkurransen. 

Vis respekt!

Bli med!

Hvis du ønsker å delta i konkurransen, klikk lenken under. Du vil da kunne sende inn ditt bidrag til konkurannsen.

Scroll to top