Skip to the content

SKOLEKONKURRANSE: Fremtidens fiskerinæring!

 

Delta – og du kan vinne penger til klassen din!

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Finnmark til Nordmøre) til å delta i vår videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere.

Tema for årets konkurranse er «fremtidens fiskerinæring».

De siste 100 årene har det vært en rivende utvikling i fiskerinæringa. Det som tradisjonelt var hardt fysisk arbeid i ekstremt krevende forhold, har nå blitt en høyteknologisk og moderne arbeidsplass.  

For 100 år siden brukte fiskerne ro- og seilbåter, de manøvrerte manuelt etter merker i terrenget, var veldig utsatt for vær og vind og dro opp fisken med håndkraft.  

I dag har fiskerne høyteknologiske og moderne fiskebåter som går på motorkraft. Båtene er utstyrt med avanserte navigeringssystemer som gjør at de alltid vet hvor de og andre båter er på det åpne hav. Mange båter er i dag utstyrt med høyteknologiske systemer som ivaretar alt fra avliving til kjøling/frysing og gjør at fisken holder seg dagsfersk i lang tid. Dette gir fiskerne mulighet til å være lengre ute på havet, og samtidig levere fisk i verdensklasse. På landsiden er det også en helt ny virkelighet.

Dette er bare noen av eksemplene. En kan trygt kalle denne utviklingen for en revolusjon. Og det er ingen grunn til å tro at utviklingen stopper her.

Hvordan tror dere fiskerinæringa ser ut om 100 år?

Vil dagens systemer ha utviklet seg? Er båtene diesel- el- eller hydrogendrevet? Eller går de kanskje på saltvann? Vil det være magneter under båten som drar opp fisken bare noen trykker på en knapp? Vil det være helautomatiske båter som er på sjøen mens mannskapet sitter på land og styrer den?

Bare fantasien setter grensen for hvordan fremtidens fiskeri kan se ut.

Vi ønsker oss kreative videosnutter som viser en eller flere av forslagene:

1. Hvordan har fiskerinæringa utviklet seg?
2. Hvordan er dagens fiskerinæring?
3. Hvordan tror du/klassen at fiskerinæringa vil se ut i fremtiden?

Det er ingen krav om å være en filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriteriene:

 • Faglig substans.
 • Engasjement.
 • Kreativitet.

Filmen kan være opp til to minutter lang.

Konkurransebidragene skal inneholde:

 • Videosnutter! Alle bidragene må leveres på video (maks 2 min).
 • Informasjon om hva premien eventuelt skal brukes til.

Om Norges Råfisklag

Norges Råfisklag er et av landets fem fiskesalgslag som organiserer førstehåndsomsetning av villfanget sjømat i Norge (altså ikke oppdrettsfisk slik som laks). I tillegg omsetter vi villfanget sjømat fra utenlandske fiskere.

Råfisklaget driver en velfungerende og moderne markedsplass for bærekraftig villfanget norsk sjømat. De viktigste artene er torsk, sei, hyse og reker. Råfisklaget sørger for effektiv omsetning av fangstene og garanterer at fiskerne får betalt. Vi sikrer bærekraftig mat og god forvaltning av havets ressurser.  

Det er attraktivt å være norsk fisker. De har en av de mest moderne arbeidsplassene i verden, og får jobbe i takt med naturen, hver eneste dag.

 

Deltakelse

 • Elever ved ungdom- og videregående skoler i Norges Råfisklags distrikt med tillatelse av foreldre/foresatte.
 • Juryen står fritt til å velge inntil fire vinnere. 
 • Man deltar ved å laste opp sitt bidrag på konkurransesiden her.
 • Ved å levere bidrag aksepterer man samtidig konkurransereglene.

 

Konkurranseperiode

Konkurranseperioden er utvidet frem til 1. juni 2020.

 

Premiering

 • Juryen står fritt til å velge ut inntil 4 vinnere. 
 • Premien går til skoleklassen, ikke privatpersoner.
 • Vinner(-ne) må være bosatt i Råfisklagets distrikt (fra Finnmark til Nordmøre).
 • Samlet er premiepotten på inntil 20.000 kroner.

 

Rettigheter

Ved å sende inn ditt/deres bidrag til konkurransen aksepterer du/dere at:

 • Norges Råfisklag står fritt til å offentliggjøre alle bidrag som sendes inn.
 • Norges Råfisklag overtar alle rettigheter til innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag kan fritt benytte alle innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag forbeholder seg retten til å fjerne upassende eller krenkende bidrag fra konkurransen uten forvarsel.

 

HUSK GODE NETTVETTREGLER:

 • Ikke film venner eller andre uten tillatelse.
 • Informer om at filmen kan benyttes og publiseres av Norges Råfisklag i forbindelse med konkurransen. 

Vis respekt!

Bli med!

Hvis du ønsker å delta i konkurransen, klikk lenken under. Du vil da kunne sende inn ditt bidrag til konkurannsen.

Scroll to top