Skip to the content

SKOLEKONKURRANSE: Hva betyr fiske og sjømat for deg?

Delta – og du kan vinne penger til klassen din!

Norges Råfisklag inviterer alle ungdomsskole- og videregåendeskoleelevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til å delta i vår nye videokonkurranse. Det er totalt 20.000 kroner i premiepotten, og vi trekker inntil fire vinnere. Konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom».

Vi ønsker å se videosnutter som forklarer hva norsk, villfanget sjømat betyr for unge i dag. Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Videoen kan vise ditt personlige forhold til fiske og sjømat, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser.

Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans og engasjement.

 

Om Norges Råfisklag

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Næringen har en stolt historie og en fantastisk framtid, og norske fiskere og Norges Råfisklag er en viktig del av denne suksesshistorien.

Norges Råfisklag er et av landets seks fiskesalgslag som i medhold av fiskesalslagsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av fisk i Norge. I tillegg omsetter vi også fisk som fanges av utenlandske fiskere. 

Råfisklaget driver en velfungerende og moderne markedsplass for bærekraftig villfanget norsk sjømat. De viktigste artene er torsk, sei, hyse og reker. Råfisklaget sørger for effektiv omsetning av fangstene og garanterer fiskerne oppgjør. Gjennom sporing og ressurskontroll sikres trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.

 

Om konkurransen

Den norske fiskeflåten bidrar sterkt til verdiskapingen i Norge. Fiskeflåten i vårt distrikt er et stort antall små og mellomstore bedrifter, som eies og drives lokalt, og som legger igjen store verdier i sine lokalsamfunn.

Med denne konkurransen ønsker vi å få et klarere bilde av hvilket forhold unge har til næringen. I tillegg tror vi at dette kan være en fin mulighet for elevene til å utforske og lære mer om norsk villfisknæring.

Dette vil vi motta:

 • Videosnutter! Alle bidragene må leveres på video (maks 2 min).
 • Informasjon om hva premien eventuelt skal brukes til.

Deltakelse

 • Skolelever i alderen 12-18 år kan delta med tillatelse av foreldre/foresatte.
 • Juryen står fritt til å velge inntil fire vinnere. En første- og andreplass i hver av gruppene ungdomsskole og videregående skole.
 • Man deltar ved å laste opp sitt bidrag på konkurransesiden her.
 • Ved å levere bidrag aksepterer man samtidig konkurransereglene.

 

Konkurranseperiode

Konkurranseperioden er fra 1. januar til 23. mars 2018.

 

Premiering

 • Juryen står fritt til å velge ut inntil 4 vinnere. En første- og andreplass i hver av gruppene ungdomsskole og videregående skole.
 • Premien går til skoleklassen, ikke privatpersoner.
 • Vinner(-ne) må være bosatt i Norge.
 • Premien er inntil 20.000 kroner.

 

Rettigheter

Ved å sende inn ditt/deres bidrag til konkurransen aksepterer du/dere at:

 • Norges Råfisklag står fritt til å offentliggjøre alle bidrag som sendes inn.
 • Norges Råfisklag overtar alle rettigheter til innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag kan fritt benytte alle innsendte bidrag.
 • Norges Råfisklag forbeholder seg retten til å fjerne upassende eller krenkende bidrag fra konkurransen uten forvarsel.


NOEN RÅD PÅ VEIEN:

Norges Råfisklag jobber for å styrke omdømmet til norsk sjømatnæring. Det hele starter med riktig håndtering av råvaren. Under følger noen kjøreregler som bør følges dersom deres konkurransebidrag innebærer håndtering av fisk:

 • Forsiktig og varsom håndtering av fisk.
 • Det skal se rent og pent ut der fisken oppbevares og håndteres.
 • De som jobber med fisk skal alltid ha rene klær på seg.

 

HUSK GODE NETTVETTREGLER:

 • Ikke film venner eller andre uten tillatelse.
 • Informer om at filmen skal brukes på sosiale media og hva dere lager.

Vis respekt!

Ønsker du å delta i denne konkurransen?

Om du ønsker å delta i konkurransen, se lenken under. Der finnes det et sett med regler du må godta for å kunne delta.

Scroll to top